Article Details
GEZOCHT bestuurslid
Bericht geplaatst op: 18-11-2015

De Stichting Vrienden van het Ignatiusgymnasium, opgericht in 2012, is op zoek naar versterking van het bestuur. Het achtkoppig bestuur vergadert vier keer per jaar.

Initieel heeft de nadruk gelegen op het werven van donateurs onder de ouders van leerlingen van het St. Ignatiusgymnasium, vervolgens het betrekken van de leraren en het ontwikkelen van passende projecten. Ook de organisatie van de jaarlijkse Vriendenborrel vergt aandacht.

Onontgonnen is het terrein van samenwerking met en geldwerving bij bedrijfsleven en alumni van de school. Daarvoor zoekt het bestuur enthousiaste bestuursleden.

 

Draag jij, als alumnus of als ouder, het St. Ignatiusgymnasium en bovenal haar leerlingen een warm hart toe en heb je ideeën hoe de stichting Vrienden  samenwerking met en geldwerving bij bedrijfsleven en alumni van de school verder vorm kan geven stuur dan een mailtje naar: vrienden@ignatiusgymnasium.nl   (voor vragen kun je je wenden tot de voorzitter: Reinier W.L. Russell 0653 759 603).Terug