Nieuws.
28-1-2016
Pagina 2 van 2Eerste   Vorige   1  [2]  Volgende   Laatste   

Activiteiten.

In november 2017 zal de vijde  – geheel gesponsorde – Vriendenborrel plaats vinden in de aula van de school. Hapjes en drankjes gesponsord door www.dewijnprins.nl en www.lepainquotidien.nl.

Wilt u een bijdrage leveren aan de borrel of een uitnodiging ontvangen stuur dan een mail aan
Uw hulp is nu nodig.

Word ook Vriend, want de wetenschappers / kunstenaars / filosofen / leiders van morgen hebben nu uw hulp nodig.

Categorale gymnasia zijn uniek. Leerlingen krijgen er de kans zich op intellectueel, sociaal en creatief gebied te ontwikkelen. Het St. Ignatiusgymnasium biedt extra vakken, excursies en vele andere activiteiten. Dit is nodig om het categoraal gymnasiumonderwijs in de juiste vorm aan te bieden.Niet zonder slag of stootHet vraagt steeds meer creativiteit en inzet om het onderwijs uitdagend, inspirerend en betekenisvol te houden. Het St. Ignatiusgymnasium zoekt Vrienden om samen deze uitdaging aan te gaan.

Download de folder:

Neem contact met ons op.


In 2012 is door enthousiaste ouders een ‘algemeen nut beogende’ (ANBI) stichting opgericht:  Stichting Vrienden van het St. Ignatius Gymnasium. De Stichting stelt zich primair ten doel fondsen te werven om extra’s mogelijk te maken. In het bestuur zitten ouders, alumni en vertegenwoordigers van de school/MR/docenten. Giften aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

 

Giften

Met de ontvangen schenkingen financiert de Stichting activiteiten ten behoeve van het onderwijs van (de leerlingen van) het St. Ignatiusgymnasium die buiten de normale organisatie en subsidies van hogere of lagere overheden vallen. Getracht wordt in de loop der tijd aanvragen van alle onderwijssecties binnen school te honoreren ten behoeve van alle jaarlagen.

 

Onze visie

Een goede opleiding is belangrijk om je talenten te ontwikkelen. Een Vriend van het St. Ignatius Gymnasium geeft de steun die hard nodig is voor aankopen, onderzoek, steun aan minder draagkrachtige leerlingen of educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden.

 

Het St. Ignatiusgymnasium zoekt Vrienden om samen deze uitdaging aan te gaan.

Heb je concrete ideeën of suggesties voor het mogelijk maken van speciale stages, lezingen van speciale sprekers, bedrijfsbezoeken, prijzen voor uitstekende prestaties, samenwerking zoeken met externe professionele partijen. Laat het ons dan weten op: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

 


   

De Vriendenstichting heeft een ANBI-Status. Dat heeft voordelen voor u!Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

Bankrekeningnummer: NL45INGB0006085863