Jurriaan van Stigt

 

 

 

Het gaat in het leven om een IQ gekoppeld een mooi EQ en dat besef heerst bij het Ignatius gymnasium. Om dit te bereiken zijn er extra activiteiten en projecten noodzakelijk. Als vrienden van het Ignatiusgymnasium kunnen wij hier een bijdrage in leveren. Enerzijds financieel om projecten te ondersteunen, anderzijds door een praktische inzet van onze kennis en ervaring en maatschappelijke betrokkenheid. Aan beide aspecten zal ik de komende jaren hopelijk invulling kunnen geven als vriend van het Ignatiusgymnasium. Architectuur, duurzaamheid, cultureel erfgoed, leiderschap en ontwikkelingssamenwerking zullen hierin een prominente rol spelen. Ik hoop dat veel Ignatianen vriend worden van de stichting, zodat we samen bouwen aan een mooie nieuwe generatie”

 

Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A