Comité van aanbeveling.

Mr. Peter Elverding (2012-2017*)
Commissaris, v/h voorzitter Raad van Bestuur Kon. DSM N.V.

*september 2017: Met verslagenheid heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het lgnatius Gymnasium kennis genomen van het overlijden van de heer Peter Elverding, v/h lid van het Comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van het lgnatius Gymnasium.

Na de oprichting van de Stichting Vrienden van het lgnatius Gymnasium in 2012 reageerde de heer Elverding, als oud leerling van de school, gelijk positief op het verzoek om zijn naam te verbinden aan het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van het lgnatius Gymnasium. Dit is een belangrijke steun geweest voor het werk van de Stichting. Later is de heer Elverding ook actief donerend ‘vriend’ van het Ignatius Gymnasium geworden. Mede dankzij zijn steun en van ruim 100 andere jaarlijkse donateurs is de Stichting in staat gebleken tal van projecten op school mogelijk te maken.
In dankbare herinnering wat hij voor de Stichting heeft betekend, zal de heer Elverding in onze gedachten blijven.

Prof. mr. Jaap G. de Hoop Scheffer
Politicus en v/h Secretaris-Generaal van de NAVO

Drs. Ivo J.I. Niehe
Directeur Niehe Media en televisiepresentator

Huub G.J.H. Oosterhuis 
Studentenpastor, theoloog en dichter

Ir. Jurriaan van Stigt
Architectenbureau LEVS

 

  

Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A