Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A
Waar draagt u aan bij.

De Vriendenstichting is ambitieus. Meer dan 100 donateurs hebben tal van initiatieven in de afgelopen jaren mogelijk gemaakt. Met de steun van de Vrienden kunnen wij aankopen en onderzoek mogelijk maken. Steun kan ook gegeven worden aan minder draagkrachtige leerlingen en educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Een kleine greep van gerealiseerde projecten: voetbaltafel, schaakborden, -klokken en schaakstukken ten behoeve van wedstrijden, watertappunt (als tegenhanger tegen koolzuurhouden dranken), sterrenkijker ten behoeve van sectie natuurkunde, klassieke beelden ten behoeve van sectie klassieke talen, muziekstandaards, jaarlijkse Droomprijs van 2x €500 voor ideeën van leerlingen.

Dankzij alle donaties van Vrienden van de Stichting was de Stichting ook afgelopen schooljaar succesvol met het financieren van activiteiten ten behoeve van het onderwijs van (de leerlingen van) het St. Ignatiusgymnasium die buiten de normale organisatie en subsidies van hogere of lagere overheden vallen. Zo heeft de sectie klassieke talen met ondersteuning van de Vrienden een klassiek beeld aangeschaft en zal er begin 2018 nog een beeld in aantocht zijn. Daarnaast heeft het St. Ignatiusgymnasium de Vrienden benaderd voor een bijdrage voor een watertappunt op school, zodat de leerlingen op school flesjes water kunnen tappen. Dit initiatief is kostbaar en daarom hebben de Vrienden een bijdrage van € 1.500,- ter beschikking gesteld. Getracht wordt in de loop der tijd aanvragen van alle onderwijssecties binnen de school te honoreren ten behoeve van alle jaarlagen.

 

Onze visie: Een goede opleiding is belangrijk om je talenten te ontwikkelen. Een Vriend van het St. Ignatiusgymnasium geeft de steun die hard nodig is voor aankopen, onderzoek, steun aan minder draagkrachtige leerlingen of educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden.


Voor een meer gedetailleerd overzicht van projecten die de Vriendenstichting ondersteunt/heeft ondersteund verwijzen wij u naar de jaarverslagen.