Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A
Waar draagt u aan bij.

De Vriendenstichting is ambitieus. Er zijn al vele ideeën geuit. Met de steun van de Vrienden kunnen we aankopen en onderzoek mogelijk maken. Steun kan ook gegeven worden aan minder draagkrachtige leerlingen en educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Met de Vrienden willen wij deze ideeën in de komende jaren verder gaan vormgeven.

Op deze pagina zullen projecten gepresenteerd worden die de Vriendenstichting ondersteunt/heeft ondersteund.